Piotr Staszak

strona

Piotr Staszak 2012 1

RZEŹBA

Urodzony: 1964 r. Potęgowo koło Słupska

Zamieszkały: Brudzew powiat Turek

Piotr Staszak urodził się w 1964 r. w Potęgowie koło Słupska. Od dzieciństwa mieszka  w Brudzewie w powiecie Tureckim. W rodzinie, osiadłej w Brudzewie od czterech pokoleń, pradziadek i dziadek trudnili się ciesielstwem i kołodziejstwem, a ojciec Piotra Zdzisław Staszak (1941-2012) był znanym w Wielkopolsce ludowym rzeźbiarzem, członkiem STL i prezesem jego Wielkopolskiego oddziału. Rzeźbiarzami byli też dwaj wujowie Piotra, Jan i Henryk. Rzeźbi też jego siostra Marianna Iwińska, mieszkająca w Jabłkowie koło Kramska.

Piotr Staszak mieszka przy tej samej, co ojciec, ulicy. Rzeźbi w drewnie – przeważnie lipowym. Wykonuje rzeźbę figuralną o tematyce sakralnej, folklorystycznej, historycznej, demonologicznej i wszelkiej innej. Próbował rzeźbić już w dzieciństwie, uczył się rzeźby pod okiem ojca, z którym jeździł na kiermasze, przeglądy i plenery. Na dobre jednak zaczął rzeźbić jako 25-latek. Zawodu technika-mechanika uczył się w  Technikum Mechanicznym w Turku. Prace w życiu wykonywał różne: jako monter aparatury niskiego napięcia w Spółdzielni Inwalidów, ślusarz w odlewni żeliwnej, palacz C.O. w ośrodku zdrowia, dozorca, pracownik komunalny, spawacz, listonosz, portier.

Inspiracją dla rzeźb Piotra Staszaka była plastyka telewizyjnych kreskówek dla dzieci, w szczególności bajki rosyjskie. Rzeźby są proste, silnie zgeometryzowane i statyczne. Wszystkie jego postaci mają podobne głowy, z okrąglutkimi dziecinnymi „buźkami” z dużymi czarnymi źrenicami. Ukazywane są pojedynczo, bądź w scenkach osadzanych na wspólnej podstawie. W kompozycjach monolitycznych postaci są syntetycznie komponowane w dwu- trzy- i wielopostaciowe grupy. Takimi na przykład są kompozycje „Majowe pod kapliczką”, gdzie dziewczęta wiejskie siedzą w dwóch równomiernych kondygnacjach, czy Ukrzyżowanie”, gdzie tłum postaci w rodzimych wiejskich ubiorach piętrzy się nad krzyżowanym Chrystusem. Forma „buziek” i sposób ich piętrzenia w wielofigurowych kompozycjach, są reminiscencją „kutnowskiego stylu” w sztuce ludowej, co szczególnie uwidaczniało się we wczesnych jego pracach. Rzeźba „Pieta” jest z kolei przykładem syntetycznego i oszczędnego gospodarowania przestrzenią i umiejętności zawarcia intensywnej treści w mocno zsyntetyzowanej formie. Rzeźby maluje w kolorach żywych i nasyconych. Osobiście jednak woli rzeźby niemalowane, (podbarwia je bejcą), bo takie, jak twierdzi, nie są do końca „dopowiedziane” i stwarzają więcej pola dla walorów rzeźbiarskich.

Rzeźbi w niewielkim warsztacie, który urządził przy swoim domu. Używa szerokiego zestawu narzędzi – dłut, z których pierwsze odziedziczył po ojcu, a także skonstruował własnoręcznie, oprócz tego siekier, pił, piły motorowej, tokarki, pilarki.

Pierwsze sukcesy wiążą się z konkursami organizowanymi przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w latach 90. minionego wieku. Przyjęty został wówczas do STL – od kilku kadencji pełni funkcje w Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego.

Piotr Staszak to bardzo aktywny twórca i animator, uczestnik niezliczonych wydarzeń  i przedsięwzięć promujących ludową sztukę – konkursów, plenerów rzeźbiarskich, wystaw, kiermaszy, festiwali – zarówno o lokalnym zasięgu, jak też regionalnym i ogólnopolskim. Ze swoimi rzeźbami gościł też na wystawach  i kiermaszach za granicą – między innymi w Niemczech i Francji. Swoje rzeźby prezentuje w różnych miejscach, również tak nietypowych dla ludowej rzeźby, jak galerie handlowe. Współpracuje z instytucjami kultury, z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum Okręgowym w Koninie, Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym w Dziekanowicach, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i wieloma innymi. Uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkolną, prowadził także szkółki rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie swojej gminy.

Rzeźby Piotra Staszaka trafiły do zbiorów muzealnych: Muzeum Okręgowego w Koninie, Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Muzeum w Wałczu, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, Muzeach w Szreniawie i w Dziekanowicach.

Piotr Staszak z ojcem Zdzisławem są bohaterami filmu oświatowego Zdzisław i Piotr Staszakowie – rodzina rzeźbiarzy ludowych – scenariusz i komentarz: Aleksandra Wojciechowska, zdjęcia i montaż: Janusz Piwowarski, 1995 r., zrealizowanego  w ramach cyklu Videoteka Folkloru Wielkopolskiego.

W Stowarzyszeniu Twórców Ludowych od 1993 r.

Nagrody i wyróżnienia (wybór):

  • dwukrotnie I nagroda i wyróżnienie w konkursach twórczości ludowej – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (edycje 1993,1995, 1996 r.)
  • KARIATYDA 2000 – Statuetka Animatora Kultury za Kultywowanie Tradycji Ludowej w Rzeźbie i Dużą Aktywnośc Artystyczną, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  • Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego

Opr. M.Romanow-Kujawa

Reklamy