Marianna Maćkowiak

strona

Marianna Maćkowiak 2014 r.

PISARSTWO, MUZYKA

Urodzona: 1920 r., Bukówiec Górny gm. Włoszakowice                    pow. Leszno

Zamieszkała: Bukówiec Górny gm. Włoszakowice

pow. Leszno

 

Marianna Maćkowiak z domu Dudek urodziła się w 1920 r. w Bukówcu Górnym, w rodzinie gospodarskiej. W latach 1928-1934 uczęszczała do szkoły powszechnej w Bukówcu Górnym. Nie mogła kontynuować nauki w związku z przedwczesną śmiercią matki. Jako najstarsza spośród osieroconego rodzeństwa musiała przejąć obowiązki gospodarskie. Wówczas dużą pomoc okazała jej dyrektorka szkoły siostra Elżbieta Tymkowska (Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi), która zaangażowała ją jako sekretarkę w Kole Włościanek i posyłała na kursy uczące                   prowadzenia gospodarstwa domowego. Zadbała też o jej edukację muzyczną i finansowała jej naukę gry na skrzypcach u nauczyciela muzyki Stanisława Mateckiego. Podczas okupacji niemieckiej Marianna Dudek przebywała wraz z rodziną na przymusowych robotach w Niemczech (Saksonia-Anhalt), gdzie pracowała w gospodarstwie rolnym. Po wojnie wraz z całą rodziną powróciła do Bukówca.W 1949 r. wyszła za mąż za Józefa Maćkowiaka, organistę i działacza społecznego. W 1955 r. wraz z mężem pobudowali się na obecnym gospodarstwie. Mąż umarł w 1988 r. Marianna Maćkowiak mieszka w tym samym domu z córką i jej rodziną.

            W latach szkolnych grała na skrzypcach, podczas pobytu w Niemczech zaczęła też grać na mandolinie (mandolince). Po wojnie znalazła się w składzie kapeli, w której były: akordeon, perkusja i skrzypce. Kapela przygrywała miejscowemu zespołowi śpiewaczemu przy klubie Złota Jesień, który osobiście prowadziła. Ma uprawnienia instruktora muzyki.

            Marianna Maćkowiak, obdarzona też talentem pisarskim, pisze prozą i wierszem. Jest autorką publikacji :

  • Bukówiec Górny moja mała ojczyzna – Leszno w 1997 r., nakładem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zebrane w nim zostały pamiętniki Marianny Maćkowiak powstające etapami. Część poświęcona wojennym losom rodziny, powstawała w latach 60. XX w. Publikowana była w odcinkach na łamach czasopisma Gromada – Rolnik Polski (po 1989 r. Gromada), której została korespondentem.
  • Droga do Lourdes, Włoszakowice 1996jest relacją z pielgrzymki do Lourdes, jaką we wrześniu 1994 r. odbyło bukówieckie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Marianna Maćkowiak ma szczególne nabożeństwo do matki Boskiej z Lourdes, namalowała też Jej obraz, który wisi w domu na ścianie.
  • Kto wspomni o dziewczętach sanitariuszkach z roku 1939? – opowiada organizację i wojenne losy żeńskiej drużyny PCK z Włoszakowic. Drużynę zorganizował i wyszkolił Czesław Kowalski – żołnierz, sanitariusz i społecznik. Marianna Maćkowiak też należała do takiej drużyny w Bukówcu, na wojnę jednak nie poszła, gdyż miała pod opieką gospodarstwo i rodzinę.
  • Pieśni ludowe z Bukówca Górnego, Leszno 2000, nakładem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zbiór tradycyjnych pieśni (w zapisie tekstowym i nutowym) osobiście zebranych i spisanych przez Mariannę Maćkowiak w ciągu 20. lat w Bukówcu.

 

Marianna Maćkowiak jest też autorką wierszy i pieśni: religijnych, patriotycznych, o Bukówcu, okolicznościowych, uroczystych. Pieśni te znane są i wykonywane w Bukówcu podczas lokalnych uroczystości i obchodów – jak np. pieśń Tu jest mój dom. Nie zostały jak dotąd opublikowane.

W Stowarzyszeniu Twórców Ludowych od 1984 r.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Honorowa Nagroda im. Stanisława Markwasa – od Redakcji Gromada-Rolnik Polski za twórczą współpracę z redakcją i użyteczną działalność społeczną – 1979 r.
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Lublin 1989 r.
  • Wyróżnienie w konkursie na sztukę ludową Obraz wsi wielkopolskiej zapamiętany               z dzieciństwa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 1995 r.

                                                        Opr. Marta Romanow-Kujawa

 

 

 

Reklamy