Janusz Wiśniewski

strona

09_Wiśniewski Janusz

PLECIONKARSTWO

urodzony: 1944 r. Koło woj. Wielkopolskie

zamieszkały: Dobrów gm. Kościelec pow. Koło                 woj. Wielkopolskie

Pan Janusz Wiśniewski całe życie związany jest ze swoją rodzinną miejscowością, malowniczo położoną w zakolach Warty, w zachodniej Wielkopolsce. Obecnie jedynym plecionkarzem nie tylko we wsi, ale i w powiecie jest pan Janusz, któremu zależy na podtrzymywaniu i kontynuowaniu miejscowych tradycji plecionkarskich.

Jest trzecim pokoleniem plecionkarzy w rodzinie. Sztuki plecionkarstwa uczył się podpatrując przy pracy swojego ojca, pomagając mu także w pozyskiwaniu surowca i podczas jego obróbki. Po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęca swojej pasji, jaką stało się plecionkarstwo. Bardzo ważnym dla jego twórczości było podtrzymywani kontaktów ze starymi plecionkarzami – od nich czerpał swoją wiedzę związaną z prowadzeniem plantacji wikliny, sposobów pozyskiwania wikliny dziko rosnącej, obróbki materiału. W swojej pracy przede wszystkim wykorzystuje wiklinę (odmiana „amerykanka”), zarówno surową, jak i parzoną. Sięga także po korzenie sosny (samodzielnie je pozyskując i dokonując wstępnej obróbki) oraz po witki brzozowe, które łączy z wikliną (także taśmą wiklinową). Sam przygotowuje materiał plecionkarski – witki ścina sierpem (odziedziczonym jeszcze po ojcu), a następnie okorowuje ją. Z narzędzi wykorzystuje różnego rodzaje noże, byśki (rozłupniki), ubijaki i szpikulce. Najczęstszymi wykonywanymi przez niego formami są kosze gospodarskie – kipy (zamawiane u niego przez okolicznych gospodarzy, jako doskonałe do przenoszenia kiszonki), opałki (w różnych wielkościach i kształtach okrągłych oraz owalnych), koszyczki z pałąkami przygotowywane w okresie wielkanocnym, korytka na kwiaty, ozdobne rożki.

Bardzo ceni sobie współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, stara się uczestniczyć przede wszystkim w lokalnych wydarzeniach, jak jarmarki i festyny, podczas których sprzedaje swoje wyroby, ale także pokazuje osobom zainteresowanym na czym polega sztuka plecionkarska. Brał udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez Turkowską Unię Rozwoju, w Jarmarkach Twórczości Ludowej w Uniejowie, Dniach Radziejowa oraz Targach Wikliniarskich we Wierzbniku. Prowadził zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, które odbywały się w Domu Kultury w Tuliszkowie

W Stowarzyszeniu Twórców Ludowych od 2014 r.

Opr. A.W.Brzezińska

*Wywiad przeprowadzony w ramach projektu „Portret własny wielkopolskich twórców ludowych”. realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w dziedzinie „animacja i edukacja kulturalna”.

Reklamy